Zabawa z językiem niemieckim

Języki obce są przyszłością naszych dzieci.

szkoła niemieckiego dla dzieciniemiecki dla dzieciWraz z nauką języków obcych otwierają się dla nich niesamowite horyzonty, możliwości i szanse w późniejszych latach.

Na naszych zajęciach dzieci uczą
się języka niemieckiego poprzez zabawę.

Dzieci oswajają się językiem niemieckim poprzez wiersze, nauka niemieckiego dla dziecipiosenki, rymowanki, bajki.
Wykorzystujemy różne formy ekspresji (teatralnej, plastycznej, muzycznej). Nauka oparta jest również na tańcu, śpiewie, gimnastyce. Zajęcia mają na celu wywieranie pozytywnych wrażeń z nauki i zachęcanie do dalszej nauki języka obcego.

Mając na względzie przestępność cenową, przygotowaliśmy specjalną, dostosowaną do realiów, ofertę dla przedszkoli.